Oficiul Român pentru Adopţii este autoritatea centrală româna, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie, asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei şi realizează cooperarea internaţională în acest domeniu.

Oficiul este condus de domnul preşedinte Bogdan Adrian Panait (CV), numit prin decizie a primului-ministru. Oficiul Român pentru Adopţii aduce la îndeplinire obligatiile prevazute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr.84/1994, precum şi obligaţiile asumate de statul român în domeniul adopţiei prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

Oficiul Român pentru Adopţii funcţionează în baza Legii nr. 273/2004 Republicată (2), a Legii 274/2004 Republicată (1) a Hotărârii de Guvern nr. 1433/2004 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2012.

.

 http://www.fonduri-ue.ro/ 

 

Oficiul Român pentru Adopţii este aurtorizat să prelucreze date cu caracter personal.

Codul de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 12157

Noutati
16 04 2014
Manualul părinților adoptivi   Manual...citeste tot
10 04 2014
Postere promovare adopție   Posterele de promovare a adopției - 2014 ...citeste tot
Sondaje
Ar fi bine ca parintii adoptivi sa ii spuna copilului, cat mai curand, ca a fost adoptat?

da nu


Total voturi: 5815

: da:4922 | nu:893